मृ’त घोषित केल्यानंतर काही वेळातच पुन्हा ‘जीवंत’ झाली ‘ही’ व्यक्ती, सांगीतला मृ-त्यूनंतरचा चि’त्तथरारक किस्सा…ऐकून होश उडतील…

जरा हटके

.

जगातील बर्‍याच लोकांना मृ-त्यू नंतर काय होते हे जाणून घेण्याची ती’व्र इच्छा असते. मृ-त्यूनंतर, मनुष्याच्या आ’त्म्यासॊबत काय होत आणि त्याचा आ’त्मा कुठे जातो. परंतु आजपर्यंत या प्रश्नाचे योग्य उत्तर सापडलेले नाही. आज आपण हेच बघणार आहोत की मेल्यानंतर आ’त्म्याच काय होत. हे जाणून घेतल्यावर तुम्हाला तुमच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळतील.

होय, आज आपण अशा एका व्यक्तीबद्दल जाणून घेणार आहोत की ज्याला मृ’त घोषित केल्यानंतर काही वेळेनंतर ती व्यक्ती पुन्हा जिवंत होते. या गोष्टीवर तुमचा विश्वास बसणार नाही. पण ही कोणत्याही चित्रपटाची कथा नसून ही एक सत्य घडलेली घटना आहे. खरं तर, त्या व्यक्तीला मयत घोषित केल्यानंतर काही वेळातच ती व्यक्ती परत जिवंत झाली.

जरी हे जाणून तुम्हाला आश्चर्य वाटले असेल, परंतु हे सत्य आहे. विशेष म्हणजे या व्यक्तीचे नाव विल्यम्स आहे आणि तो 57 वर्षांचा आहे. खरं तर, विल्यम्सला 2011 मध्ये काही आजारामुळे रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. परंतु जेव्हा त्याला ऑपरेशन थिएटरमध्ये आणले गेले, तेव्हा त्याला हृ’दयवि’काराचा झ’टका आला.

याशिवाय ऑ-क्सि’ज’नच्या अभावामुळे त्याच्या में’दूनेही काम करणे बंद केले. अशा परिस्थितीत डॉ-क्ट’रांनीही त्यांना मृ’त घोषित केले. पण तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की थोड्या वेळाने त्याने पुन्हा आपले डोळे उघडले आणि त्यानंतर त्याने जे सांगितले ते अतिशय ध’क्कादा’यक होते.

महत्त्वाचे म्हणजे त्या व्यक्तीला मृ’त घोषित केल्यानंतर देखील त्या दरम्यान घडलेल्या सर्व गोष्टींचा खुलासा त्या व्यक्तीने पुन्हा जिवंत झालेनंतर सांगितल्या आहे. याशिवाय त्याने डोळे उघडल्यानंतर सांगितलेल्या गोष्टी सत्य होत्या. तथापि, जेव्हा या सर्व गोष्टी घडल्या तेव्हा त्याचा जीव त्याने गमावला होता. पण तरीही त्याला त्या दरम्यान काय काय घडलं हे सर्व काही माहित होते.

जणू तो कधी मरणच पावला नाही असे वाटत होते. तसे, आपण बर्‍याच लोकांकडून ऐकले आहे की एखाद्या व्यक्तीच्या मृ-त्यू’नंतर, सर्वात अगोदर तेजस्वी प्रकाश दिसतो आणि त्यासह एक सावली देखील दिसते, जी आत्म्याला श’रीरापासून दूर घेऊन जात असते. पण ज्या गोष्टी विल्यम्सने सांगितलेल्या त्या याच्याशी जुळल्या नाहीत.

होय, विल्यम्सच्या म्हणण्यानुसार, मृ-त्यूनंतर तीन मिनिटांसाठी तो तिथेच होता आणि आपल्या आजूबाजूच्या सर्व हालचाली आणि गोष्टी त्याला जाणवत होत्या. अगदी रुग्णालयातील कर्मचार्‍यांनीही सांगितले की त्या व्यक्तीने सांगितलेल्या सर्व गोष्टी सत्य आहेत. डॉक्टरांनी त्याला मृ’त घोषित केले असले तरीही, त्याच्या मृ-त्यूनंतरच्या घडलेल्या सर्व घटना अजूनही त्यांच्या लक्षात आल्या.

यावेळी, विल्यम्स म्हणाले की वै’द्यकीय कर्मचारी त्याला धक्का देत होते आणि त्यावेळी त्याला दोन लोकांचा आवाजही ऐकु येत होता. यापैकी एक आवाज वै’द्यकीय कर्मचार्‍यांचा होता जे त्याला वारंवार धक्के देऊन हलवत होते आणि दुसरा आवाज त्या बाईचा होता जीने त्याच्या हाताला धरून त्याला छताच्या दिशेने घेऊन जाऊ इच्छित होती.

अशा परिस्थितीत त्याने त्या बाईचे ऐकून छतातुन तिच्यासोबत बाहेर गेला. या व्यतिरिक्त मृ-त्यूच्या वेळी त्याला असे वाटले की, जी महिला घेऊन जात होती तिला तो ओळखत होता. यासह, त्याला असे वाटले की ती स्त्री काही कारणास्तव तेथे आली होती. परंतु त्याचे कारण काय होते हे त्याला माहिती नाही.

यानंतर त्याला एक मोठा ध’क्का बसला आणि सर्व काही त्याच्या डोळ्यासमोर स्पष्ट दिसू लागले. याचा अर्थ असा की दिलेल्या ध’क्क्यानंतर तो पुन्हा जिवंत झाला. तसे, या सर्व गोष्टी समजल्यानंतर, जेव्हा मृ-त्यू होतो, तेव्हा अशा गोष्टी घडतात. त्यामुळं कोणीही असे म्हणू शकत नाही की तो माणूस चुकीचे बोलत होता.

Leave a Reply

Your email address will not be published.