तृतीयपंथी समाजात ‘मृ’त’ कि’न्नरचा अं’त्यसंस्कार ‘रात्रीच्या’ वेळीच का केला जातो ? पहा मृ’तदेहाला ‘चप्पल’ आणि बुटाने मा’रहाण करून…

जरा हटके

.

सध्या प्रत्येक क्षेत्रात महिला खूपच आघाडीवर आहेत आणि सोबतच पुरुषांच्या तुलनेत महिला अतिशय बुद्धीने काम करून प्रत्येक क्षेत्रात आपले नाव कमवत आहेत. पण जे लोक महिला आणि पुरुष या दोन्ही गटात जन्म घेत नाही ( किन्नर ) अश्या लोकांना पूर्वी समाजात जागा नव्हती. पण, आजच्या या आधुनिक समाजात किन्नरांनी सुद्धा समजात आपली जागा निर्माण केली आहे.

जेव्हा जुन्या काळात याच किन्नरांना बघून लोक आपले तोंड फिरवून घायचे आज तेच लोक या किन्नरांना समाजात उच्च दर्जा देत आहेत व आशीर्वाद देखील घेत आहे. मित्रानो, पूर्वीच्या काळात एखाद्या घरात जर किन्नर जन्माला आला तर, त्याला घरी ठेवत नव्हते. त्या काळात समाज या किन्नरांना एका विशेष ठिकाणी म्हणजे ज्या ठिकाणी या किन्नरांसाठी एक वेगळी जागा निवडली गेली होती.

त्या ठिकाणी याना नेऊन सोडून यायचे आणि पुन्हा त्यांना समाजात घेत नव्हते. पण, म्हणतात ना कुणाचा वेळ आणि काळ कधी बदलेल हे कोणीच सांगू नाही शकत. आज तीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आजच्या आधुनिक काळात याच किन्नरांनी स्वतःला इतके शिक्षित केले आहे आणि स्वतः मध्ये इतके बदल घडवून आणले आहे कि, त्यांना आज समाज एका उच्च प्रतीच्या व्यक्तीच्या नजरेने बघतात.

आजही जर एखाद्या घरात मुलबाळ जन्माला आले तर, याच किन्नरांचा आशीर्वाद सर्वात आधी त्या मुलाला मिळावा आणि असे झाले तर हि प्रथा खूप शुभ मानली जाते. पण मित्रानो, तुमच्या मनात या किन्नरांविषयी अनेक प्रश्न असतील पण त्या प्रश्नांचे उत्तर तुम्हाला अद्याप मिळाले नसेल. कारण काही प्रश्नाचे उत्तर हे किन्नर सुद्धा सांगत नाही.

तुम्हाला माहित असेल कि, जर एखाद्या व्यक्तीचा मृ त्यू झाला तर त्याला संपूर्ण अं’त्यविधी पूर्ण करूनच स्म’शानात नेले जाते. पण इथे सर्व गोष्टी विरुद्ध आहेत. तुम्ही आजवर अनेक लोकांच्या अंत्य यात्रेत सहभागी झाले असणार. पण एखाद्या किन्नरच्या अंत्य यात्रेत कधीच सहभागी झाले नसाल. या मागील कारणही तितकेच भयानक आहे.

मित्रांनो तुम्हाला माहित आहे का ? कि, जेव्हा एखादा किन्नर म-र’तो तेव्हा त्याची अं’त्ययात्रा किंवा अं’त्यसंस्कार कसे करतात. नाही ना, म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला या किन्नरांच्या अं’त्य संस्कारा मागचे र’हस्य सांगणार आहोत. आणि हे रहस्य जेव्हा तुम्हाला समजेल तेव्हा तुम्हाला नक्कीच एक जोराचा ध’क्का बसेल. मग काय तुम्ही सुद्धा हेच बोलणार कि, या गोष्टी इतक्या भ’यानक असतात हे कधी बघितलेच नाही आम्ही. चला तर मग बघूया नक्की काय र’हस्य दडलंय या किन्नरांच्या अं’त्यसंस्कारा मागे.

भारतात, किन्नरांच्या मृ-तदे’हावर रात्रीच्या अंधारातच अं’त्यसंस्कार केले जातात. कारण, त्यांच्या स्वत:च्या काही परंपरा आहेत. काही लोक अजूनही असे आहेत जे या परंपरांचे आणि समाजांचे पालन करतात आणि त्यांना जागरूक करतात. असे म्हणतात की जर एखाद्या किन्नरने दुसऱ्या मृ-त असलेल्या कि’न्नरचा मृ-तदे’ह बघितला तर तो कि’न्नर दुसर्‍या जन्मात पुन्हा कि’न्नर होतो.

घरात कोणतीही शुभ काम चालू असेल तर त्या ठिकाणी कि’न्नर नक्कीच येतात. फक्त कोणत्याही सणाला नाही तर जिथे कुणाचे लग्न चालू असेल किंवा एखादे शुभ काम केले जात असेल किंवा मुलाचा जन्म झाला असेल तर हे कि’न्नर तिथे हमखास येतात आणि आपल्या वेगळ्या पद्धतीने तो क्षण साजरा करतात. त्यांच्या मागणी आणि दक्षिणेकडे, बरेच लोक त्यांनी जे काही मागितले ते त्यांना दक्षणा म्हणून देतात आणि बरेच लोक असे असतात जे त्यांना हाकलूनही देतात.

आपल्या समाजात न’पुंसकांना (कि’न्नरांना) तिसर्‍या लिं-गाचा दर्जा देण्यात आला आहे. कि’न्नरांच्या राहणीमाना पासून ते त्यांच्या अं’त्यसंस्कारापर्यंत सर्व काही गोष्टी वेगळ्या पद्धतीने केल्या जातात. आणि कि’न्नरांच्या याच गोष्टी अजूनही बऱ्याच लोकांना माहिती नाही. आम्ही आपणास सांगत आहोत की, कि’न्नरांचे अं’त्यसंस्कार विधी कसे केले जातात आणि कोणते विधी केले जातात.

असे म्हटले जाते की बर्‍यापैकी कि’न्नरांमध्ये आध्यात्मिक सामर्थ्य असते. ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या मृ-त्यूचा आभास हा आधीच मिळतो. असे म्हटले जाते की जेव्हा जेव्हा एखादा कि’न्नर म-र’ण पावतो तेव्हा तो कि’न्नर म-रण्याच्या अगोदर कुठेही जात नाही. आणि सोबत तो त्याचे जेवणही बंद करतो. यावेळी ते फक्त पाणी पितात आणि ते पुढील जीवनात कि’न्नर होऊ नये म्हणून स्वतःसाठी आणि इतर कि’न्नरांसाठी देवाला प्रार्थना करत असतात.

असेही म्हटले जाते की बरेच लोक म-र’णाऱ्या कि’न्नरकडून आशीर्वाद घेण्यासाठी येतात. असा विश्वास आहे की यावेळी कि’न्नर जो आशीर्वाद देतात तो अत्यंत प्रभावी असतो. कि’न्नरांचे मृ-तदे’ह जा’ळण्याऐवजी पुरले जातात. कि’न्नर समाजात, जर एखाद्या कि’न्नरचा मृ-त्यू झाला तर सर्वात प्रथम त्याचा आ-त्मा मुक्त करण्याची प्र’क्रिया सुरु केली जाते. यासाठी, मृ-त शरीर पांढर्‍या कपड्यात गुंडाळले जाते. तसेच, शरीरावर काहीही बांधले जाऊ नये याची काळजी घेतली जाते.

रात्रीच्या वेळी मृ-त किन्नरच्या मृ-तदे’हावर अं’त्यसंस्कार केले जाते. कारण, समाजातील बाहेरील कोणत्याही व्यक्तीने हे पाहू नये असा प्रयत्न त्या समाजातील कि’न्नर करतात. यासाठी, न’पुंसक सर्व कामे करतो, म्हणूनच अं-त्यसं’स्कार रात्री उशिराच केले जाते. असे म्हटले जाते की जर कोणत्याही सामान्य व्यक्ती जो कि’न्नर नाही त्याने कि’न्नरचा मृ-तदेह बघितला तर मृ-त कि’न्नर दुसर्‍या जन्मामध्ये पुन्हा कि’न्नर होतो.

म्हणूनच कि’न्नरांचे अं’त्यसं’स्कार हे मध्यरात्रीच्या वेळीच केले जातात.असे म्हटले जाते की श’व बाहेर काढण्यापूर्वी कि’न्नर समाजातील कि’न्नर त्या मृ-त शरीराला चप्पलने किंवा बुटाने मा-रहा’ण करतात. तसेच मृ-त किन्नरच्या शरीरावर इतर किन्नर थुंकतात सुद्धा.

Leave a Reply

Your email address will not be published.